Realizované projekty

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BAZÉNU,
Lázeňský dům Beethoven v Teplicích.
 - veškeré geodetické práce na stavbě
 - realizace 2017 - 2018
KRYTÁ LEDOVÁ PLOCHA NA STÍNADLECH, TEPLICE,
SO 02 - VLASTNÍ OBJEKT

- geodetické práce na stavbě
- realizace 2017 - 2018

Objemová studie, Skládka Všebořice - SUEZ Využiti zdrojů a.s.
- zaměření skutečného stavu a výpočet kubatur                                                                                                                         

Sledování pohybu koruny hrází a sedání podloží na skládce Všebořice, areál firmy SUEZ Využití zdrojů a.s.

- zaměření výšek kontrolních vrtů

Aktualizace a údržba Základní mapy závodu AGC Automotive Czech a.s. 
- doplnění nových staveb v areálu závodu

Aktualizace a údržba Základní mapy závodu KNAUF INSULATION spol. s r.o. závod Krupka.
- doplnění nových staveb v areálu závodu

Aktualizace Základní mapy závodu TAKENAKA EUROPE GmbH - TRCZ Lovosice Faktory Ph.2
- doplnění nových staveb v areálu závodu

UNIPETROL RPA, ORLEN GROUP : NEW BOILER HOUSE AT STEAM CRACKER UNIT                                        - geodetické práce na stavbě                                               Speciální stavby Most, spol. s r.o.

PŘÍSTAVBA HAL (LINKA CD L4); VÝROBNÍ HALA, areál AGC AUTOMOTIVE CZECH a.s., závod Chudeřice.

BYTOVÝ DŮM, JANKOVCOVA 18/24, PRAHA; PODCHYCENÍ A NÁHRADA SLOUPŮ OBJEKTU A V 1.PP.

AGC Automotive Czech a.s., závod Chudeřice;  AVO - TOOLING BUILDING

Okružní křižovatka: Lounská-Bílinská-Americká, Teplice                                                                                                       - veškeré geodetické práce na stavbě                                                                                   Strabag a.s.

I/8 Cínovec-Dubí, oprava silnice km. 34,200-36,700

LABSKÁ STEZKA Č.2 - ETAPA 2E, ČÁST 1.1; UČS 3.3.1 V.ŽERNOSEKY, PŘÍVOZ-V.ŽERNOSEKY, CS BETON; LÁVKA VELKÉ ŽERNOSEKY

OPRAVA SILNICE 1/27 KŘÍŽANOV-STŘELNÁ

Administrativní a skladovací objekt DEK Stavebniny Louny. Komunikace a zpevněné plochy